Uitstroombegeleiding

De School verlaten zonder kwalificatie? Laat je niet vangen....

Het netwerk ‘Samen tegen schooluitval’ West-Vlaanderen ontwikkelde i.s.m. de provincie West-Vlaanderen, de VDAB, De CLB's, het huis van het leren en lokale besturen (Oostende) de uitstroombegeleiding ' De school verlaten zonder kwalificatie? Laat je niet vangen..'

De uitstroombegeleiding legt de focus op de informatieverstrekking, het versterken van keuzecompetenties en de begeleiding naar levensloopbaanactiviteiten van jongeren die dreigen ongekwalificeerd uit te stromen.

Met de uitstroombegeleiding willen we de jongere die dreigt ongekwalificeerd uit te stromen, ondersteunen met een afrondend gesprek, gericht op de toekomst en op mogelijke hulpbronnen.

We motiveren deze jongere om zijn/haar studies af te werken. We bespreken andere leerwegen naar een kwalificatie indien de jongere niet meer gemotiveerd is zijn/haar traject af te werken in de huidige leerweg/onderwijsvorm.

De uitstroombegeleiding bestaat uit:

 • Affiche campagne.

 • De flyer: ‘De school verlaten zonder kwalificatie? (ver)ken je opties’.

 • De leidraad: ‘De school verlaten zonder kwalificatie? Een leidraad voor een gesprek.

 • De brochure : ‘De school verlaten zonder kwalificatie? (ver)ken je opties’.

Het materiaal

Doelgroep: de jongere en hun ouders.

De flyer omvat:

 • Opties na het schoolverlaten.

 • Bij wie kan je terecht?

 • Contactgegevens.

De flyer

 • Kan meegegeven worden met de leerling bij uitschrijving.

 • Kan aan de leerling bezorgd worden indien zij/hij niet wenst in te gaan op een gesprek.

 • Kan aan de leerling bezorgd worden indien hij/zij niet meer bereikbaar is.


Doelgroep: jongere en hun ouders

De brochure omvat:

 • Informatie over de verschillende leerwegen naar kwalificaties.

 • Informatie over de VDAB en haar dienstverlening.

 • Hulpbronnen voor de jongere die verdere ondersteuning wenst.

We vertrekken vanuit volgende stellingen:

 • Ik wil een kwalificatie behalen.

 • k wil werken.

 • Ik wil beide combineren.

 • Ik wil een opleiding volgen.

De brochure kan na een gesprek met de jongere meegegeven worden.

Doelgroep: onderwijsprofessionals

De leidraad werd opgemaakt ter ondersteuning bij het voeren van een gesprek met de jongere die dreigt ongekwalificeerd uit te stromen.

De leidraad omvat oa.:

 • Informatie over de gevolgen van ongekwalificeerd uitstromen.

 • Overzicht van de opties van de jongere na het ongekwalificeerd uitstromen.

 • Informatie over VDAB en IDV

 • Informatie over de leerwinkel

 • Contactgegevens en websites

 • Andere hulpbronnen