De transitiecoaches

De transitiecoaches zijn gedetacheerde CLB-medewerkers.

Ze nemen tijdens hun opdracht als transitiecoach geen opdrachten op binnen de reguliere samenwerking school-CLB.

De transitiecoaches werken net overstijgend en krijgen een regio toebedeeld.

De aanmelding bij de transitiecoaches gebeurt, conform het decreet leerlingenbegeleiding, door het CLB.


Stefaan Vangoethem,

stefaan@samentegenschooluitval-wvl.be,

+32 490442743 


Eveline Vanneste 

eveline@samentegenschooluitval-wvl.be,

+32 490117691 


Laetitia Habils

laetitia@samentegenschooluitval-wvl.be

+32 490 442746Bij vragen over het project of  afstemming rond eventuele aanmeldingen kan u terecht bij 

Annick Steyt - Provinciale coördinator Samen tegen Schooluitval

annick.steyt@vrijclbnetwerk.be

+32  2  669  30 24