Angst voor de schoolpoort - HOGENT.

HOGENT voerde een onderzoeksproject uit naar de problematiek van schoolweigering. Het onderzoeksproject ging van start in 2017 en werd afgerond in december 2019.

Het project 'angst voor de schoolpoort’ heeft als doelstelling het fenomeen schoolweigering kenbaar te maken én antwoorden te geven op de vraag welke stappen een school kan nemen samen met de jongeren en het gezin in dergelijke situaties.


Via deze link kan je meer informatie vinden over het onderzoek, de onderzoekers en de bevindingen van het onderzoek.


Tool 'Angst voor de schoolpoort'.

Als resultaat van dit onderzoek werd een tool ontwikkeld die scholen inspireert en ondersteunt. Deze tool stoelt op de bevindingen van een onderzoek naar schoolweigering aan HOGENT en is opgebouwd volgens de 4 fasen van het zorgcontinuüm.

  • Fase 0 en 1 is van toepassing op schoolafwezigheden in het algemeen.

  • Fase 2 en 3 is gericht op schoolweigering in het bijzonder.


Via deze link kan je de tool downloaden.

De link naar bijlages bij de tool vind je terug via downloads.

'De school is niet mijn vijand.' Artistieke visualisatie van schoolweigering

Via deze link kan je het filmpje bekijken.

Via deze link vind je filmpjes in andere talen.