Aanmeldingsprocedure.

Draaiboek samenwerking CLB-NAFT.

Alle NAFT aanbieders en alle CLB’s willen met deze nota hun samenwerking verduidelijken in kader van schoolextern aanbod, specifiek in kader van de NAFT trajecten. De nota beoogt de onderlinge verhoudingen tussen CLB en NAFT aanbieders duidelijk te maken, evenals de rollen en de verwachtingen te specificeren.

Aanmelding:

Regie : CLB

Actoren: leerling, ouders/ opvoedingsverantwoordelijken, school (leerkracht, leerlingbegeleiding, directie, ...), CLB, welzijn, NAFT, ...

Doel: aanmelden bij NAFT.

Trajectbepaling:

Regie : CLB en NAFT in onderling overleg.

Actoren : leerling, ouders/ opvoedingsverantwoordelijken, school (directie, leerkrachten, interne leerlingbegeleiding, ...), CLB, NAFT, welzijn, extern netwerk van betrokkenen, andere externe partners...

Doel :

 • Samen uittekenen van maatgericht plan.

 • Engagementen van alle betrokkenen formaliseren.

 • Warme samenwerking van CLB en NAFT.

Trajectuitvoering:

Regie : NAFT

Actoren : leerling, ouders/ opvoedingsverantwoordelijken, school, CLB, NAFT, welzijn, extern netwerk van betrokkenen, andere externe partners...

Doel : Uitvoeren van het traject, deeltraject of traject op maat, afgesproken in samenspraak met alle betrokkenen, en met aandacht voor afstemming en partnerschap. Bij langere trajecten wordt een tussentijdse evaluatie en constante reflectie en/ of bijsturing ingepland.

Afronding :

Regie : NAFT

Actoren : leerling, ouders/ opvoedingsverantwoordelijken, school, CLB, NAFT, welzijn, extern netwerk van betrokkenen, andere externe partners...

Doel :

 • Continuïteit bieden in de schoolloopbaan van de leerling.

 • Identificeren en mee vormgeven van ondersteunend netwerk.

 • Op maat van de leerling en de school afspraken maken met alle betrokkenen in kader van stapsgewijze herinstap (indien van toepassing), nazorg en follow up.

Aanmeldingsprocedure West-Vlaanderen.

Aanmeldingen door het CLB via www.aanmeldingnaft.be

Na de aanmelding wordt de casus besproken met de betrokken aanbieders uit de betreffende regio. De aanbieder die het traject opneemt contacteert het betrokken CLB.

Wachtwoord aanmeldingstool te verkrijgen via mail:

Voor regio Brugge - Oostkust:

 • laurens.debonne@spoorbrugge.be

 • wendy.teerlinck@groepintro.be

Voor Torhout:

 • wendy.teerlinck@groepintro.be

Voor de Westhoek:

 • Christophe.Swyngedauw@groepintro.be

 • franky.hiele@profo.be

 • daphne.de.jonghe@argosvzw.be

Voor Midden-West-Vlaanderen:

 • Christophe.Swyngedauw@groepintro.be

Voor Oostende:

 • avannieuwenhuyse@arktos.be

 • nathalie.daems@groepintro.beTelefonische aanspreekpunten (AP) Zuid-West-Vlaanderen: aanmelding door het CLB .

Aanspreekpunten:

 • Ligand (0490/415130) voltijds onderwijs (behalve Buso)

 • Aura (0490/449131) Buso, Leren en Werken, Syntra

Doel van AP-rol:

 • AP is een actief inzetten vanuit visie van positieve heroriëntering (PH) op de verdere ontwikkelingskansen van het traject en ieders bijdrage hierin. Het AP is geenszins louter een dispatchrol.