ROTS

Regionaal overleg tegen schooluitval

Doelstelling:

Het aanbieden van een casuïstieke ondersteuning voor de centra voor leerlingenbegeleiding en jeugdhulp bij vastgelopen, complexe (schoolse) trajecten.

Deze ondersteuning kan via een consult en/of een overlegtafel aangeboden worden.

We beogen steeds een aanbod op maat van de jongere.

Criteria aanmelding:

CLB:

Jeugdhulp:

Consult:

Overleg met jeugdhulp/CLB/onderwijs rond een vastgelopen, complexe casus. Er wordt, vanuit ieders expertise, samen nagedacht over mogelijkheden om situaties te deblokkeren.

Dit is een brainstorm zonder de jongere en context. De terugkoppeling naar de jongere en context gebeurt door jeugdhulp/CLB/onderwijs of via een overlegtafel.

Overlegtafel:

Overleg met alle betrokkenen (inclusief jongere en context), met als doelstelling te komen tot een traject op maat van de jongere.

Aanmelding:

De aanmelding kan telefonisch of via mail gebeuren. De opvolging van de vraag gebeurt steeds vanuit de tandem-werking Samen tegen Schooluitval en lerende netwerken jeugdhulp-onderwijs.

contactgegevens:

annick.steyt@samentegenschooluitval-wvl.be - +32 499 88 66 93 

ludo.lemahieu@vzwaura.be -  +32 476 39 31 63