Regel- en normovertredend gedrag.

Scholen krijgen soms te maken met leerlingen met probleemgedrag:

  • Vaak gaat het om probleemgedrag van voorbijgaande aard bijvoorbeeld als gevolg van de puberteit of experimenteergedrag.

  • Soms gaat het echter om signaalgedrag, waarachter een complexer onderliggend probleem schuilgaat.

Extreem probleemgedrag leidt in Vlaanderen nog te vaak tot een definitieve uitsluiting.

In het schooljaar 2017-2018 werd in het secundair onderwijs 0,73% van de leerlingen definitief uitgesloten: 3.333 leerlingen moesten op zoek naar een nieuwe school.

Wegen naar nieuwe kansen - Leidraad bij de preventie van en omgang met regel- en normovertredend gedrag.

Om het aantal definitieve uitsluitingen omlaag te krijgen, is een leidraad opgesteld bij de preventie van en omgang met regel- en normovertredend gedrag: Wegen naar nieuwe kansen. De leidraad toont hoe de efficiëntie van een reactiebeleid beter kan door te investeren in de kwaliteit van de pedagogische relatie. (cfr subpagina 'downloads')

De leidraad “Wegen naar nieuwe kansen” dient als inspiratie en ondersteuning voor:

  • Scholen;

  • CLB-medewerkers;

  • Pedagogische begeleiders;

  • LOP-deskundigen.

Deze leidraad omvat:

  • Een stapsgewijze aanpak van omgaan met ongewenst, regel- of normovertredend gedrag: van preventie tot compensatie;

  • Een rolverheldering inzake de aanpak van omgaan met dit gedrag;

  • Een werkinstrument om afspraken te maken met de betrokken actoren;

  • Een samenvatting van het regelgevend kader over maatregelen bij het schenden van de leefregels.