De brochure: 'Onderwijs voor zieke leerlingen'

De provincie West-Vlaanderen wilt met deze bundel de stakeholders ondersteunen bij de aanvraag en de organisatie van onderwijs voor zieke leerlingen. De bundel brengt de onderwijsmogelijkheden voor zieke leerlingen in kaart en reikt scholen tools aan om ook zieke leerlingen in hun zorgbeleid op te nemen.

Deze bundel is bedoeld voor leerkrachten, artsen, CLB-medewerkers, ouders, … voor iedereen die voor een zieke leerling op zoek is naar onderwijsmogelijkheden, regelgeving, tips, inspirerende praktijken,...

In de bundel vind je o.a. informatie over:

  • De zieke leerling binnen het zorgcontinuüm,

  • de mogelijke attestering bij afwezigheid,

  • Ondersteuningsmogelijkheden voor zieke leerlingen in Vlaanderen (wie, wat en hoe)

  • Het volgen van lessen in de ziekenhuisschool,

  • De samenwerking tussen de ziekenhuisschool en de thuisschool,

  • Wat als de geboden ondersteuning niet voldoende is,

  • informatiebronnen,

  • ...

Daarnaast worden praktische documenten ter ondersteuning aangeboden:

  • Checklist voor de organisatie van onderwijs voor zieke leerlingen

  • Uitbouw van een onderwijstraject op maat voor zieke leerlingen: Tips voor de Klassenraad/MDO