langdurige afwezigheid wegens ziekte of chronische aandoening.

Onder afwezigheden wegens ziekte begrijpen we:

 • afwezigheden wegens een fysieke aandoening,

 • afwezigheden wegens een psychische aandoening,

 • afwezigheden ten gevolge van een ongeval,

 • afwezigheden ten gevolge van zwangerschap,

 • afwezigheden ten gevolge van moederschapsrust,

 • afwezigheden van een risicopatiënt (covid)

 • afwezigheden van leerlingen die inwonen bij risicopatiënt (covid)


Leerlingen die wegens ziekte langdurig of veelvuldig afwezig zijn, hebben recht op onderwijs op maat. Daarbij zijn zowel het cognitieve, het sociale als het emotionele aspect belangrijk. Onderwijs aan zieke leerlingen is belangrijk om:

 • vroegtijdige schooluitval wegens ziekte tegengaan,

 • zittenblijven (proberen) te voorkomen,

 • kansen tot gekwalificeerde uitstroom vergroten,

 • de terugkeer naar school na ziekte gemakkelijker maken,

 • de band met school en klasgenoten behouden,

 • even de ziekte vergeten,

 • even gewoon kind zoals de andere mogen zijn,


Voor de langdurige afwezige zieke leerling of een leerling die regelmatig afwezig is wegens een chronische ziekte, gelden een aantal specifieke onderwijsmaatregelen, net om dit onderwijs op maat te garanderen. Aanleiding voor deze maatregelen is het onderwijsbeleid waarin gelijke kansen en zorg voor allen centraal staan. Alle middelen die binnen bereik liggen, moeten dan ook worden aangegrepen om de kansen op gekwalificeerde uitstroom (= het verwerven van een eindstudiebewijs) binnen een normale studieloopbaan (= zonder leerachterstanden en overzitten) voor zoveel mogelijk jongeren te garanderen.

Geen enkel van deze maatregelen kan door de school aan de leerling worden opgelegd.

Er is steeds een toestemming van de arts en de ouders nodig.


Binnen het Vlaamse onderwijslandschap wordt volgende onderwijsondersteuning gefaciliteerd en gesubsidieerd:

 • onderwijsbegeleiding door vrijwillige leerkrachten van vzw School & Ziekzijn

 • synchroon internetonderwijs (in Vlaanderen georganiseerd door vzw Bednet)

 • tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH)

 • les in de Type 5-school verbonden aan het ziekenhuis of de K-dienst waar de leerling opgenomen is.


Vaak is het voor een leerling wenselijk om te kiezen voor een combinatie van de verschillende mogelijkheden.

Het onderwijs voor zieke leerlingen is steeds gratis, zowel voor de thuisschool als voor de leerling (ouders).