Trajecten.

Soms lukt het niet voor de school om moeilijkheden van een leerling, een klas of een groep leerlingen alleen aan te pakken. Scholen kunnen in overleg met het CLB beroep doen op schoolexterne initiatieven.

Het aanbod van schoolexterne initiatieven kan gericht zijn op:

  • individuele begeleiding van de leerling

  • klas werking, groepsdynamica

  • leerkracht en/of schoolondersteuning

  • dagbesteding

  • inbouwen van een rustperiode

  • ...

We proberen een overzicht te bieden van bestaande initiatieven voor het basisonderwijs en het secundair onderwijs.

Voor het secundair onderwijs maken we tussen NAFT-trajecten en schoolexterne trajecten. De trajecten onderscheiden zich in aanbod, focus, doelgroep en subsidiëring.

Het aanbod aan schoolexterne trajecten in West-Vlaanderen:

In overleg met de aanbieders van schoolexterne trajecten proberen we een overzicht te bieden over het aanbod aan schoolexterne trajecten. Allen hebben een gemeenschappelijke visie en doel, nl. het aanleveren van trajecten op maat van de jongere en de nodige flexibiliteit mogen aanwenden om dit te bereiken.

Desondanks wordt in het overzicht de focus gelegd op het onderscheid van de trajecten onderling. We hopen hiermee het landschap beter in kaart te brengen voor de verwijzers.