Klasziekaal

Steunpunt Onderwijs voor Zieke Leerlingen West-Vlaanderen.

Klasziekaal is een tijdelijk samenwerkingsverband tussen de Provincie West-Vlaanderen, Basisschool aan Zee, het Zeelyceum, Twoape, vzw Bednet en vzw School & Ziekzijn.

Het project sluit aan bij de opdracht van de Provincie om via het flankerend onderwijsbeleid in te zetten op het stimuleren van de gekwalificeerde uitstroom in West-Vlaanderen.

De doelstellingen van Klasziekaal:

  • Zorgen dat ook zieke leerlingen het onderwijs krijgen waar ze recht op hebben

  • De onderwijsmogelijkheden voor zieke leerlingen meer bekendmaken.

Om deze doelen te realiseren:

  • Voert Klasziekaal campagne voor de bestaande onderwijsmogelijkheden voor zieke leerlingen

  • Is Klasziekaal infopunt, steunpunt en coördinatiepunt voor scholen, artsen, ouders, CLB-medewerkers, …

  • Voert Klasziekaal onderzoek naar de pijnpunten bij het onderwijs voor zieke leerlingen

  • Richt Klasziekaal een leerkrachtenpool op om scholen te ondersteunen in hun zoektocht naar een geschikte leerkracht

Voor meer informatie: