Transitietrajecten

Transitietrajecten zijn trajecten voor leerlingen in de tweede en derde graad van het BSO, TSO, DBSO, die door de school geïdentificeerd worden als potentiële vroegtijdige schoolverlaters. Hiermee wordt gemikt op jongeren die schoolmoe zijn en die het mogelijk moeilijk zullen hebben om een duurzame loopbaan aan te vatten. 

De jongere is bij aanvang van het begeleidingstraject:


De transitie-coach neemt de (onderwijs)loopbaanbegeleiding op en begeleidt de jongeren naar:

M.a.w. wordt de (onderwijs)loopbaanbegeleiding uitgebreid met het voorzien van een warme overdracht. 


Voor het schooljaar 2022-2023 worden transitietrajecten ook aangeboden aan leerlingen uit de tweede of derde graad TSO, leren en werken/duaal leren.

De doelgroep:

Doelstelling:

Bij de transitietrajecten streeft men er steeds naar dat de jongere eerst de onderwijskwalificatie op niveau 3 of niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur behaalt, vooraleer de overstap te maken naar een verdere opleiding of een arbeidsmarkt. Onder niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur verstaan we het eindstudiebewijs van het tweede leerjaar van de derde graad, arbeidsmarkt finaliteit. 

Een transitietraject bestaat uit verschillende fases: