Transitietrajecten

Transitietrajecten zijn trajecten voor leerlingen in de tweede en derde graad van het beroeps secundair onderwijs, die door de school geïdentificeerd worden als potentiële vroegtijdige schoolverlaters. Hiermee wordt gemikt op jongeren die schoolmoe zijn en die het mogelijk moeilijk zullen hebben om een duurzame loopbaan aan te vatten.


De transitie-coach neemt de (onderwijs)loopbaanbegeleiding op en begeleidt de jongeren naar:

 • de arbeidsmarkt

 • tussenstappen om op die arbeidsmarkt een duurzame loopbaan aan te vatten;

 • een vervolgopleiding. Deze vervolgopleiding kan aangeboden worden in het hoger onderwijs, het volwassenenonderwijs of door andere opleidingsaanbieders.

M.a.w. wordt de (onderwijs)loopbaanbegeleiding uitgebreid met het voorzien van een warme overdracht.


Voor het schooljaar 2022-2023 worden transitietrajecten ook aangeboden aan leerlingen uit de tweede of derde graad TSO, leren en werken/duaal leren.

De doelgroep:

 • Leerling die regulier ingeschreven zijn in een secundaire school in Vlaanderen of in een Nederlandstalige school in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het beroeps secundair onderwijs, het technisch secundair onderwijs, stelsel leren en werken en duaal leren en dus beschouwd mogen worden als een voltijdse leerling, en door de school geïdentificeerd wordt als potentiële vroegtijdige schoolverlater.

 • Leerlingen die regulier ingeschreven zijn in een secundaire school in Vlaanderen of in een Nederlandstalige school in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het beroeps secundair onderwijs, het technisch secundair onderwijs, stelsel leren en werken en duaal leren en dus beschouwd mogen worden als een voltijdse leerling, waarvan de school een vermoeden heeft dat de overstap naar de arbeidsmarkt of vervolgopleiding moeizaam zal verlopen.

Doelstelling:

 • Het opnemen van de (onderwijs) loopbaanbegeleiding.

 • De transitie begeleiden voor jongeren naar de arbeidsmarkt of tussenstappen om op die arbeidsmarkt een duurzame loopbaan aan te vatten

 • De transitie begeleiden voor jongeren naar een vervolgopleiding.

 • Jongeren aanmoedigen om hun onderwijskwalificatie succesvol af te ronden door hen perspectieven op de arbeidsmarkt of vervolgopleiding te bieden.

 • Waarborgen dat jongeren na het verlaten van het secundair onderwijs een duurzame loopbaan kunnen aanvatten.

Bij de transitietrajecten streeft men er steeds naar dat de jongere eerst de onderwijskwalificatie op niveau 3 of niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur behaalt, vooraleer de overstap te maken naar een verdere opleiding of een arbeidsmarkt. Onder niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur verstaan we het eindstudiebewijs van het tweede leerjaar van de derde graad, arbeidsmarkt finaliteit.

Een transitietraject bestaat uit verschillende fases:

 1. Identificatie potentieel vroegtijdige schoolverlater door de school.

 2. Perspectiefgesprek met de jongere over deze identificatie door de school of het CLB.

 3. Trajectbepaling door de transitiecoach.

 4. Trajectbegeleiding door de transitiecoach.

 5. Nazorg door de transitiecoach.