schoolweigering.

Wat is schoolweigering?

Wanneer leerlingen thuisblijven omwille van ernstige emotionele opwinding of klachten bij het vooruitzicht om naar school te gaan, spreekt men van schoolweigering.

Schoolweigering is een vorm van afwezigheid die meestal onder de radar blijft op school. Dit omdat doktersattesten de afwezigheid meestal wettigen.

Kenmerken van schoolweigering:

  • De leerling ervaart ernstige problemen bij het naar school gaan

  • De leerling ervaart ernstige emotionele opwinding of emotionele klachten bij het vooruitzicht om naar school te gaan

  • De leerling blijft thuis met medeweten van de ouders

  • De leerling vertoont geen antisociale gedragsstoornissen zoals liegen

Leerlingen die school weigeren zijn vaak ijverig, hebben hoge werknormen en doen het vaak uitstekend op school. Ze hebben veelal een hechte band met hun ouders en hun ouders hechten meestal belang aan school.

HOGENT voerde een onderzoeksproject uit naar de problematiek van schoolweigering. Het onderzoeksproject ging van start in 2017 en werd afgerond in december 2019.

Het project 'angst voor de schoolpoort’ heeft als doelstelling het fenomeen schoolweigering kenbaar te maken én antwoorden te geven op de vraag welke stappen een school kan nemen samen met de jongeren en het gezin in dergelijke situaties.