Klasziekaal

Steunpunt Onderwijs voor Zieke Leerlingen West-Vlaanderen.

Leerlingen die wegens ziekte langdurig of veelvuldig afwezig zijn, hebben recht op onderwijs op maat. Daarbij zijn zowel het cognitieve, het sociale als het emotionele aspect belangrijk.

Onderwijs aan zieke leerlingen is belangrijk om:

 • Vroegtijdige schooluitval wegens ziekte tegengaan

 • Zittenblijven (proberen) te voorkomen

 • Kansen tot gekwalificeerde uitstroom vergroten

 • De terugkeer naar school na ziekte gemakkelijker maken

 • De band met school en klasgenoten behouden

 • Even de ziekte vergeten

 • Even gewoon kind zoals de andere mogen zijn

Klasziekaal is een project van de Provincie West-Vlaanderen dat met volgende acties het recht op onderwijs voor zieke kinderen wilt garanderen:

 • Het voeren van campagne om de mogelijkheden rond onderwijs voor zieke leerlingen meer bekend te maken

 • De wegwijzer zijn voor zieke leerlingen, hun ouders, scholen, CLB, artsen,…

 • De pijnpunten in kaart brengen, middelen uitzoeken en aanreiken om de mogelijkheden makkelijker inzetbaar te maken, dit in overleg met het beleid

 • Het ondersteunen van de scholen bij het aanbieden van onderwijs op maat

 • Een leerkrachtenpool aanleggen

Voor meer info: