langdurige afwezig wegens ziekte.

We maken het onderscheid tussen:

Langdurig ziek betekent dat de leerling kind meer dan 21 kalenderdagen na elkaar afwezig is door een ziekte of ongeval (weekends en vakantiedagen tellen ook). De wettiging van de afwezigheden gebeurt via een ziektebriefje van de huisarts of van een specialist.

Chronisch ziek betekent dat de leerling een terugkerende behandeling ondergaat en daarom telkens een korte periode niet naar school kan gaan. De behandeling is gespreid over meer dan 6 maanden. De wettiging van de afwezigheid gebeurt met een ziektebriefje van een specialist.

De afwezigheden van jongeren met een psychische aandoening.

Tienermoeders of de afwezigheden in kader van zwangerschap en moederschapsverlof