Problematisch afwezige leerling.

Problematische afwezigheden zijn de grootste voorbodes voor ongekwalificeerde uitstroom.

Afwezigheden tasten de verbinding tussen jongere en het schoolse aan, nl.

  • de verbinding tussen de lerende en de leerstof,

  • de verbinding tussen de leerling en de klasgenoten,

  • de verbinding tussen de leerling en de leerkrachten,

  • ...

Afwezigheden kunnen resulteren in schoolse achterstand, een tweede belangrijke voorbode van ongekwalificeerde uitstroom.

Wanneer we het hebben over problematische afwezigheden beperken we ons vaak tot ongewettigde afwezigheden, B-codes en spijbelende jongeren. We kunnen ons de vraag stellen of we onder de noemer problematische afwezigheden ons enkel tot deze ongewettigde afwezigheden en doelgroep kunnen beperken.

Verruimen we de omschrijving van problematisch afwezig zijn met de afwezigheden die door de frequentie en de aard de schoolloopbaan van de leerling in het gedrang brengt, ongeacht de wettiging, komen we tot een bredere doelgroep met een meer diverse problematiek.

Uiteraard staan we stil bij de ongewettigde, spijbelende leerlingen. Maar we willen ook voldoende aandacht besteden aan de leerlingen die wegens acute of chronische ziekte, opname in een ziekenhuis , psychische kwetsbaarheid de les niet kunnen volgen gedurende een ruimere periode.

We splitsen de informatie over de doelgroepen en hun aanpak, op over een aantal sub-pagina's:

  • spijbelen

  • langdurige afwezigheid wegens ziekte

  • schoolweigering