Jongere met verhoogde kwetsbaarheid.

Definitie:

Jongeren met een verhoogde kwetsbaarheid zijn jongeren die wegens pedagogische, juridische, sociale of persoonlijke redenen dreigen uit de boot te vallen binnen onderwijs. De problematiek van deze jongeren gaat in een aantal gevallen gepaard met spijbelgedrag problematische thuissituaties, delinquent gedrag en/of psychiatrische problemen bij de jongere, maar dit is zeker niet voor elke jongere het geval.

Risicofactoren en kenmerken:

  • Deze jongeren bevinden zich op de grens tussen onderwijs en welzijn.

  • Sommige leerlingen worden uitgesloten en vinden niet onmiddellijk een nieuwe school.

  • Soms hebben zij eerst nood aan een alternatief traject, vooraleer (volledig) terug te keren naar onderwijs.

  • Ook zijn er jongeren die (tijdelijk) niet naar school kunnen gaan, omdat ze verblijven in een gemeenschapsinstelling, welzijnsvoorziening, ziekenhuis,…