Jongere met verhoogd risico.

Via deze link krijg je een duidelijk beeld van risicofactoren die ertoe kunnen leiden dat jongeren ongekwalificeerd uitstromen. Naast de mechanismen van afstoting en aantrekking die een rol spelen bij de beslissing de school ongekwalificeerd te verlaten, worden kenmerken van leerlingen, ouders, school en onderwijssysteem omschreven die hier ook een rol in kunnen spelen.

Een aantal knipperlichten bij het herkennen van een verhoogd risico op vroegtijdig schoolverlaten zijn:

  1. Schoolse achterstand wegens:

  • leermoeilijkheden met zittenblijven als gevolg

  • frequente afwezigheden (gewettigd of ongewettigd)

  • taalachterstand

2.frequente schoolwissels wegens:

  • verhuis

  • foute studiekeuze

  • tuchtproblemen

  • ….

3. spijbelen.

4. SES-kenmerken.